Wie zijn de Camillianen?
Wie was Camillus

Camillianen in Nederland

Geschiedenis

Nederlandse Camillianen wereldwijd

Geroepen om te helpen

Dagindeling

Nieuws

Camillusbode

Internationaal

Contact

Links algemeen

Terug

 
Mannen en vrouwen in dienst van de zieken en armen

Niet iedereen heeft toegang tot die zorg, die hij of zij nodig heeft. Vooral armen en kansarmen ontberen goede (geestelijke-) gezondheidszorg. Met onze bescheiden middelen  willen wij er voor hen zijn. Dat doel streven we niet alleen in Nederland na, maar samen met onze medebroeders en -zusters elders op alle continenten.  

Onderdeel van een groter geheel

De Orde van de Camillianen (Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis) bestaat uit meer dan 1200 leden. De groep Nederlanders is echter klein. Wij zijn met 11 mensen, werkzaam in 3 continenten in Europa (Nederland), Afrika (Tanzania) en Zuid Amerika (Colombia). 

Zoals wij wereldwijd deel uit maken van een groter geheel, zo maken we ook op onze werkplek altijd deel uit van een groter geheel. Maar in onze dienst naar de zieken vinden wij elkaar, waar we ons ook bevinden!

Wij werken en leven vanuit de inspiratie van Jezus van Nazareth

“Ik was ziek en jij hebt mij bezocht” (Matteus).
Bezoek ontvangen is belangrijk maar bezoek aan zieken nog meer. Dit kan op vele manieren gestalte krijgen.
Camillianen werken als verpleegkundige, gezondheidszorg managers, vrijwilliger, arts of pastor en altijd in dienst van de zieken.

Bezielde dienst in plaats van afstandelijke professionaliteit

Wij geloven dat zorg beter kán! Kille professionaliteit maakt zorg tot een product en de patiënt tot een op koopjes beluste consument. Dat is een karikatuur en stoot af. Camillus doorbrak dat denken al eeuwen geleden met zijn slagzin: "meer hart in deze handen, broeders en zusters". 

Samen sta je sterk

Wij doen ons werk vanuit een religieuze gemeenschap. Wij willen vrij zijn in de toewijding aan de zieken. Daarom leven wij die ziekendienst in de geloften van armoede, gehoorzaamheid, ongehuwd en in dienstbaarheid aan de zieken ('...zelfs zij die lijden aan de pest'). Kasteel Schöndeln, klooster van de Camillianen