Wie was camillus?
Wie was Camillus

Camillianen in Nederland

Geschiedenis

Nederlandse Camillianen wereldwijd

Geroepen om te helpen

Dagindeling

Nieuws

Camillusbode

Internationaal

Contact

Links algemeen

Terug
Camillus de Lellis' dodenmasker

Camillus de Lellis

Camillus de Lellis (1550-1614) was van beroep soldaat. Afkomstig uit de ruige provincie Abruzzen ten oosten van Rome, was vechten en alles wat daar in die tijd bij hoorde (vrouwen, gokken en drank) zijn lust en zijn leven. Door een wond aan zijn voet, die niet genezen wilde, kwam hij uiteindelijk - na veel omzwervingen - in het ďziekenhuis voor de ongeneeslijkenĒ in Rome terecht. De verzorging van de zieken was daar erbarmelijk, omdat de zorg voornamelijk verleend werd door ďlopendeĒ patiŽnten en alternatief gestraften. Camillus had niet veel zin in de verpleging met zijn vieze wonden en afschuwelijke luchtjes. Hij hield zich liever bezig met kaarten, dobbelen en drinken. 

Hij werd weggestuurd en trok toen noodgedwongen bedelend door het land. Hij had ook nooit een ander vak geleerd. Dit bedelaarsbestaan was helemaal niets voor de trotse reus. Op 2 februari 1572 besloot hij zijn leven radicaal te veranderen. Hij ging terug naar het ziekenhuis van de H. Jacobus in Rome, waar hij zich deze keer wel wilde inzetten voor zijn medepatiŽnten. Een bekering van 180 graden. Hij liet een nieuwe en frisse wind gaan door de zalen, die volgepakt waren met op muffe strozakken liggende patiŽnten. Na korte tijd werd hem, de voormalige gokker en zwerver, de dagelijkse leiding van het ziekenhuis toevertrouwd. Aanvankelijk wilde hij intreden bij de Franciscanen, maar God had wat beters met hem voor...

Camillus voorbeeld werkte vernieuwend en inspirerend. Steeds meer mensen kwamen hem helpen zowel met hun hart en handen als met hun giften. Enkelen van hen wilden net als Camillus hun leven totaal wijden aan de zieken. Samen met deze mensen stichtte Camillus de religieuze orde van ďde dienaren van de ziekenĒ. Zij werkten in Rome in ziekenhuizen en bij de zieken thuis. De bevolking van Rome, vooral de armen, liepen met Camillus weg. Hij was hun held, bij hem konden ze altijd terecht. Zijn vreedzame revolutie in de zorg nam steeds meer vorm aan in Rome, in  ItaliŽ en later ook daarbuiten. Zijn boodschap van onbaatzuchtige presentie in een wereld vol lijden is nog steeds actueel en wordt door de hedendaagse toch vaak eenzijdige nadruk op marktwerking steeds meer nodig.