Schandalig Misbruik
Terug

Schandalig misbruik

Een golf van verontwaardiging trekt over de wereld vanwege alle gevallen van seksueel misbruik die door priesters en religieuzen begaan zijn. Hoewel het slechts een klein gedeelte van alle priesters en religieuzen betreft, voelen allen zich getroffen en verbijsterd over de aard en omvang van dit schandaal. Vele jaren geleden werden enkele van deze gevallen in bredere kring in de kerk bekend en daarom werd toen de stichting “hulp en recht”opgericht om de slachtoffers onafhankelijke hulp en steun te bieden. Aan dit initiatief is toen weinig aandacht besteed, zodat zich slechts relatief weinig mensen hebben gemeld als je naar de aantallen van tegenwoordig kijkt. Daardoor hebben veel mensen nog jarenlang met dit drukkende geheim rond gelopen. Gelukkig vinden ze nu erkenning en een luisterend oor.

Tegenover het grote onrecht dat veel jonge mensen in het verleden is aangedaan staat Jezus vermaning in de bijbel: “hij kan beter met een molensteen om zijn nek in zee gegooid worden dan dat hij een van deze kleinen ten val brengt”. Lucas 17,2               

Wij, Camillianen in Nederland, zijn geschokt door alle gevallen van seksueel en geweldsmisbruik die aan het licht gekomen zijn. Als onderdeel van dat grote volk van God voelen wij ons beschaamd ten opzichte van alle zonden die tegenover deze “kleinen” zijn begaan. Wij zijn binnen Nederland altijd een kleine groep geweest en voor zover ons bekend zijn geen van onze medebroeders bij dit schandaal betrokken. Mocht dit wel zo zijn dan raden we hem aan om contact met mij op te nemen of  met “Hulp en Recht” of de “Commissie Deetman”.

Paul Schreur o.s.cam     

 

camnl@xs4all.nl    P. Schreur

beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl  hulp en recht

onderzoekrk@gmail.com  commissie Deetman